Atisoft > Obieg dokumentów

Inteligentny odczyt danych

Obieg dokumentów w Saldeo usprawnia przepływ dokumentów w firmie. Eliminuje konieczność przekazywania papierowych dokumentów poszczególnym pracownikom w celu akceptacji kosztu, płatności i na koniec dekretacji. Dzięki tej aplikacji nie zalegają niewprowadzone dokumenty na biurkach pracowników. Uruchomienie obiegu dokumentów w firmie nie wymaga długiego czasu wdrożenia.

Aplikację można dostosować do pracy w jednej firmie jak również w grupach kapitałowych. Każda firma może stworzyć dowolną ilość obiegów dokumentów. Do obiegu przypisywany jest określony typ dokumentu, do typu dokumentu – pracownicy. Do każdego etapu obiegu można przypisać grupę pracowników oraz określić zakres modyfikacji dokumentu. Można też wskazać konkretnego pracownika, który powinien zająć się dokumentem we wskazanym etapie. Prawidłowo przeprowadzona analiza procesu obiegu dokumentów papierowych w firmie pozwoli na skonfigurowanie obiegów elektronicznych odzwierciedlających ścieżkę dokumentów papierowych.

Główne funkcje obiegu dokumentów

automatyczna rejestracja dokumentów

odczytywanie potrzebnych danych za pomocą technologii OCR

załączanie dokumentów przez dedykowaną aplikację lub email

elektroniczne archiwum dostępne 24h/dobę

integracja z programami księgowymi i ERP

elastyczna konfiguracja obiegu dokumentów

możliwość tworzenia własnych typów dokumentów

rozbudowane uprawnienia użytkowników

Nasze referencje

Dowiedz się więcej